RMMICT@FACEBOOK

Jumaat, Jun 25, 2010

Untung ke jadi orang tidak mampu ????

Tangan yang memberi lebih baik dari yang menerima. Usaha kerajaan dalam menagani miskin tegar perlu disokong dan rakyat berkemampuan perlu turut serta dalam apa cara bantuan yang difikirkan sesuai. Penubuhan Pusat Jalur Lebar Komuniti (PJK) turut berperanan dalam hal ini mengikut objektifnya. Baru-baru ini sebanyak 150 borang diberi kepada pihak sekolah untuk diedarkan kepada pelajar-pelajar yang mana keluarganya berpenddapatan RM3000 ke bawah. Pihak sekolah kemudianya menapis kepada pendapatan keluarga RM1000 berikut jumlah yang terlalu ramai. Borang yang edarkanmerupakan borang permohonan pemberian LAPTOP kepada para pelajar yang terpilih. Begitu banyak pendapat sama ada daripada guru mahupun murid-murid yang tidak mendapat borang tersebut diperoleh. Biasalah ada pro dan kontra. Pihak sekolah walau bagaimanapun menerima pendapat tersebut dan sekiranya projek PJK ini jika terbukti benar maka satu lagi tapisan oleh pihak sekolah akan dibuat bagi memastikan para pelajar yang benar-benar layak menerima akan mendapat pemberian LAPTOP SECARA PERCUMA tersebut.

0 comments :

Kata-kata Bermakna


"Inovation has nothing to do with how many R&D dollars you have. It's not about money. It's about the people you have, how you're led, and how much you get it....It's rare that you see an artist in his 30s or 40s able to really contribute something amazing- Steve Jobs"..."If you born poor, it’not your mistake. But if you die poor, it’s your mistake....I don't know' has become 'I don't know yet....Your most unhappy customers are your greatest source of learning - Bill Gates"