RMMICT@FACEBOOK

Khamis, Julai 29, 2010

Elemen Teori Connectivism

ELEMEN ASAS DALAM CONNECTIVISME

Hubungan rangkaian : capaian maklumat lebih penting daripada maklumat itu sendiri :

1. Pembelajaran berada dalam alat : contohnya kandungan maklumat yang berada dalam cekera keras atau cakera rangkaian dan perlu dicapai oleh individu

2. Pembelajaran ialah proses dimana perkongsian pelbagai pendapat dan dihubungkan melalui teknologi rangkaian.

3. Maklumat sentiasa berubah. Maklumat baru digeneralisasikan secara berterusan. Maka rangkaian adalah penting untuk berhubung dengan maklumat terbaru.

4. Terdapat pelbagai jenis rangkian (nod) yang berbeza, setiap rangkaian mempunyai kekuatan capaian yang berbeza.

5. Mempunyai keupayaan untuk mengetahui adalah lebih penting daripada apa yang perlu diketahui

6. Sesuatu jawapan mungkin betul untuk hari ini, maklumat sentiasa berubah dan mungkin jawapan akan menjadi salah untuk masa akan datang.

0 comments :

Kata-kata Bermakna


"Inovation has nothing to do with how many R&D dollars you have. It's not about money. It's about the people you have, how you're led, and how much you get it....It's rare that you see an artist in his 30s or 40s able to really contribute something amazing- Steve Jobs"..."If you born poor, it’not your mistake. But if you die poor, it’s your mistake....I don't know' has become 'I don't know yet....Your most unhappy customers are your greatest source of learning - Bill Gates"