RMMICT@FACEBOOK

PENJIMATAN ADALAH KEUTAMAAN

ICTL (INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY LITERACY)

ICTL (INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY LITERACY) 

(***TERBARU OGOS 2013****)


Rancangan Pelajaran Tahunan ICTL Tingkatan 1 dan2
 
Latihan-Latihan Dalam Kelas (ICTL 2013)  


1. Latihan Ulangkaji 1
2. Latihan Ulangkaji 2
3. Latihan Ulangkaji 3
4. Latihan Ulangkaji 4
5. Latihan Ulangkaji 5
6. Latihan Ulangkaji 6

4 April 2012
Terjemahan Literasi TMK (ICTL) di ruangan ICTL
i.     Ms Excel Modul 1
ii.    Ms Excel Modul 2
iii.   Ms Excel Modul 3
iv.   Ms Excel Modul 4
v.    Ms Excel Modul 5
vi.   Rangkaian-Modul1-Pengenalan Kepada Rangkaian
vii.  Rangkaian-Modul 2-Perkongsian Dokumen
viii. Rangkaian-Modul 3-Perkongsian Perkakasan


Rancangan Tahunan ICTL 2013 Form 1
Rancangan Tahunan ICTL 2013 Form 2

Rancangan Tahunan 2012 Form 1 

Rancangan Tahunan 2011 Form 1

Rancangan Tahunan 2011 Form 2
Rancangan Tahunan 2014 Form 1

Rancangan Tahunan 2014 Form 2

Modul Asas Database Ms Access 1 (SINI)
Modul Asas Database Ms Access 2 (SINI)

Perancangan Strategik 

Pautan Belajar Microsoft Office 
Klik SINI

Soalan NEW 27 Oktober

Soalan Akhir Tahun 2011
Soalan Pertengahan Tahun 2011

Slaid power point untuk P&P
1. Computer Lab Management – Ethics
2. Computer hardware – Computer system
3. Computer hardware – Motherboard
4. Computer Software – MS Excel
5. Computer Software – Ms Word
6. Computer Software – Ms Word (Mail Merge)
7. Computer Software – Operating System

Modul-modul KPM
Computer Lab Management

Note

Computer Lab RegulationModule not provided

Lab OrganisationModule not provided

Ethics in using ComputerModule not provided
Computer Hardware

Computer Evolution
613 kb

Module 1-Computer Evolution

Computer System
229 kb

Module 2-Computer System

System Unit
2.00 Mb

Module 3-System Unit

Peripherals
678 kb

Module4-Peripherals

Input Output Storage Devices
828 kb

Module5-Input Output Storage Devices

Handling Devices
0.98 Mb

Module6-Handling Devices

Computer Settings
1.13 Mb

Module7-Computer SettingsComputer Software

Introduction
159 kb

Module 1- Introduction to Software

Operating System
509 kb

Module 2 – Introduction to OS

File Management
1.43 Mb

Module 3 – File Management

OS Based Utility
834 kb

Module 4 – OS Based Utility

Utility Software
391 kb

Module 5 – Utility Software

Compress & Decompress
1.22 Mb

Module 6 – Compress & Decompress

Application Software

Word Processing
4.29 Mb

Module 1 to module 8

Presentation
2.18 Mb

Module 1 to module 8

Spreadsheet
4.70 Mb

Module 1 to module 5

Database
2.42 Mb

Module 1 to module 7

Programming Software

Visual Basic Express
4.81 Mb

Module 1 to module 3 – VB Express

Just Basic
1.65 Mb

Module 1 to module 2 – Just BASIC
Network
Introduction To Network
510 kb

Module1-Introduction to Network

Sharing Document
1.49 Mb

Module2-Sharing Document

Sharing Hardware
412 kb

Module3-Sharing HardwareThe Internet

Introduction to the Internet
266 kb

Module 1 – Intro Internet

Internet Application
890 kb

Module 2 Internet_Application

NetiquetteUnder Constructiont

Internet Communication
316 kb

Module 3 – Internet Communica

E_mail
1.19 Mb

Module 4 – E_mail

Skype Chat
983 kb

Module 5 – Skype Chat

Cyber law
256 kb

Module 6 – Cyber law
Creating Website
4.69 Mb

Module 7 – Creating Website