RMMICT@FACEBOOK

Sabtu, Februari 18, 2012

Kajian Latihan Dalam Perkhidmatan

Kepada guru-guru dan pensyarah-pensyarah yang dihormati.. Apalah kiranya dapat meluangkan masa anda menjawab soal selidik secara atas talian ini. Ini bagi rakan baru saya yang juga merupakan bekas guru ini yang sedang melanjutkan pengajian beliau...berikut adalah permohonan beliau..

Tuan/Puan yang dihormati,

Saya, Shafizul Mohamad, merupakan seorang guru yang sedang melanjutkan pelajaran di University of South Australia dalam bidang distance education. Kajian saya berkaitan penggunaan social networking application untuk tujuan pembangunan staf / LDP. Sebelum ini saya merupakan Penolong Pengarah ICT dan Perkomputeran di Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang.Soal selidik ini merupakan sebahagian drpd keperluan penyelidikan Doktor Falsafah saya. Saya sangat memohon kerjasama tuan/puan untuk menjawab soalan-soalan soal selidik ini.Saya amat menghargai masa yang diluangkan untuk menyertai kajian ini. Soal selidik ini mengambil masa lebih kurang 30 minit. 

Soal selidik ini boleh diakses di sini.

0 comments :

Kata-kata Bermakna


"Inovation has nothing to do with how many R&D dollars you have. It's not about money. It's about the people you have, how you're led, and how much you get it....It's rare that you see an artist in his 30s or 40s able to really contribute something amazing- Steve Jobs"..."If you born poor, it’not your mistake. But if you die poor, it’s your mistake....I don't know' has become 'I don't know yet....Your most unhappy customers are your greatest source of learning - Bill Gates"