RMMICT@FACEBOOK

Selasa, April 24, 2012

Hasilan Soal Selidik

Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada guru-guru ICT yang sudi menjawab soal selidik ringkas yang telah saya ajukan secara online baru-baru ini. Soal selidik berkaitan modul pembelajaran ICT (Soalan dan jawapan berdasarkan subtopik) yang saya telah kongsikan bertujuan bagi penambahbaikan dan kajian berkaitan perkongsian.kolaborasi bagi talian. Sebanyak 230 responden yang terdiri daripada guru-guru ict seluruh Malaysia telah diajukan beberapa soalan berkaitan dan daripada jumlah responden tersebut seramai 82 responden telah sudi menjawab ke semua soalan. Ini bermakna soal selidik ini telah mendapatkan hasil sebanyak 35% daripada keseluruhan responden. Walaupun jumlah tersebut tidak menepati sasaran asal saya sebanyak 50% , namun ia sangat bermakna dan saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih.
Di sini saya ingin kongsikan dapatan-dapatan yang diperolehi, moga-moga dapatan ini mungkin dapat dijadikan panduan atau rujukan atau penammbahbaikan atau apa sahaja yang difikirkan sesuai. Saya membukanya untuk perbincangan.

1. 83% menyatakan modul pembelajaran  ini dicetaknya dan dijadikan buku latihan tambahan untuk murid-murid ICT, 30% untuk kegunaan sendiri sahaja, 20 % mencetaknya dan dijadikan buku latihan wajib bagi murid-murid ICT manakala selebih memilih lain-lain.


2. Sebanyak 68% menyatakan modul ini telah dikongsi sesama rakan di dalam daerah, 23% sesama negeri, 21% tidak berkongsi dan selebihnya dengan rakan ict negeri lain.

3. 95% responden menyatakan modul ini sesuai untuk tujuan P&P

4. Terdapat responden menyatakan ada terdapat soalan yang terkeluar daripada silibus. Saya tidak dapat menyatakan soalan yang mana satu kerana tidak pasti. Barang diingat soalan-soalan ini sepenuhnya saya dapatinya adalah soalan-soalan percubaan ict negeri. Sama juga halnya di mana sebelum ini pihak LPM pernah menyatakan soalan pada kerja kursus tidak akan keluar pada soalan SPM 70% namun masih ada juga yang keluar (betulkan saya jika pernyataan saya ini salah)..

5. Bahagian yang tentunya paling saya nantikan tentunya di bahagian cadangan atau komen untuk penambahbaikan. Antara komen yang saya pilih di sini ialah...
i.  "di harapkan soalan ini dijiidkan seperti buku koleksi mpict.dan dipasarkan untuk memudahkan pelajar mendapatkan buku koleksi soalan.sebabkalau photostat soalan dan gambar kurang jelas! "
(Saya memang terfikir perkara ini namun ada kekangan yang perlu difikirkan....)

ii.  "saya akan membetulkan mengikut sukatan dan kesesuaian"
(Saya akui terdapat beberapa kesalahan seperti jawapan dan ini telah mendapat teguran dan 
pembetulan daripada beberapa orang rakan negeri lain).

iii.    "Masukkan lebih banyak soalan lagi"
(Untuk pengetahuan modul ini adalah versi ke 2 di mana versi pertama adalah koleksi 
percubaan negeri  2010.. Bagi soalan SPM sebenar, versi 1 dari tahun 2007-2010 manakala 
versi ke 2 dari tahun  2007-2011 , terdapat banyak soalan yang sama atau hampir sama dan 
soalan-soalan ini tidak dikeluarkan)

iv.    "berlaku pertindanan soalan dalam topik yang sama tetapi soalan dari negeri2 yang berbeza"
(Seperti dinyatakan di atas namun kerana terlalu banyak soalan maka perkara tersebut 
berlaku juga)

v.     "Memberi link kepada guru2 dalam talian untuk pembetulan dan pembĂ ikan...sebelum di upload menjadi soalan siap..."
(Sangat dialu-alukan dan saya memohon jika ada guru-guru yang dapat memberikan maklum 
balas / maklumat  kepada saya agar kita dapat wujudkan team bagi modul versi 3 yang dapat 
dikongsi pada tahun hadapan..)

vi. "Perbincangan dan mengemaskini penambahbaikan yang dilakukan"
(Jawapannya sama seperti di atas)

vii. "Perlu di war-warkan kepada semua guru-guru ict yang baru mengajar supaya dapat berkongi pengetahuan dan pemgalaman"
(Saya cuma mampu mewar-warkan di blog saya sahaja...)

viii.  "Amat sukar bagi mereka mendapatkan bahan atau bank soalan di pasaran dalam bentuk koleksi soalan ICT. Mungkin sudah tiba masanya guru-guru pakar menyumbangkan idea untuk memghasilkan bank soalan ICT dan dijual di pasaran"
(Tujuan blog saya sememangnya sebagai perkongsian bahan dan saya setuju jika guru-guru 
pakar menyumbangkan idea untuk menghasilkan bank soalan ICT dan dijual di pasaran.... 
dan saya bukan  guru pakar) 

ix"bagus diadakan perkongsian seperti ini,cuma saya sedikit terkeliru dengan pengulangan soalan.....:"
(Seperti jawapan iii )


x.  "Tolong pastikan soalan akan datang tidak terkeluar dari silibus ICT"
(Jawapan seperti di no 4)

xi.  "buka forum dikalangan guru untuk berbincang tentang soalan yang terdapat kekeliruan.."
(pandangan yang baik dan saya akan fikirkan bagaimana kita dapat berbincang 
mengenainya,  mungkin saya dapat wujudkan satu ruangan forum khas...)

xii.  "mengemaskini format  jawapan selaras dengan skema SPM"
(perkara perlu perhatian team yang membuat soalan negeri masing-masing)

xiii.  "mungkin boleh dinyatakan aras...untuk memudahkan pembinaan jsu.. "
(saya fikir team yang membuat soalan negeri telah membuat jsu cuma tidak dikongsikan)

xiv.  "Boleh meminta dan menyarankan guru2 yang mengajar memberikan buah fikiran dan skema
jawapan dan bentuk soalan agar boleh dikongsikan bersama"
(Guru pakar pembuat soalan yang layak menjawab soalan ini..)

Terima kasih atas jawapan , komen dan sebagainya... Semoga sedikit sebanyak kita semua mendapat manfaatnya...

0 comments :

Kata-kata Bermakna


"Inovation has nothing to do with how many R&D dollars you have. It's not about money. It's about the people you have, how you're led, and how much you get it....It's rare that you see an artist in his 30s or 40s able to really contribute something amazing- Steve Jobs"..."If you born poor, it’not your mistake. But if you die poor, it’s your mistake....I don't know' has become 'I don't know yet....Your most unhappy customers are your greatest source of learning - Bill Gates"