RMMICT@FACEBOOK

Selasa, Januari 12, 2016

Peta I-Think (ICT)

Secara ringkas 8 peta pemikiran yang sememangnya telah dipelajari oleh guru-guru di Malaysia adalah alat berfikir yang dipersembahkan dalam 8 bentuk peta pemikiran secara visual yang mudah diguna pakai dan difahami merentasi kurikulum. A 8 jenis peta pemikiran yang boleh digunakan. 8 peta pemikiran tersebut adalah
1.  Circle Map (Peta Bulatan)
2. Bubble Map (Peta Buih)
3. Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)
4. Tree Map (Peta Pokok)
5. Brace Map (Peta Dakap)

6. Flow Map (Peta Alir)

7. Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
8. Bridge Map (Peta Titi)


Sememangnya banyak peta 8 pemikiran ini yang boleh dibina dari topik dan subtopik bagi mata pelajaran ICT.
Saya kongsikan 14 peta pemikiran berdasarkan topik dan subtopik mata pelajaran ICT. Ke semua peta pemikiran ini dibina dan dikongsikan oleh Cikgu Ahlam dari SMK Teluk Gadong Klang. Terima kasih cikgu Ahlam atas perkongsian hebat ini.
Peta-Peta ini juga boleh dimuat turun di ruangan Lain-lain. 0 comments :

Kata-kata Bermakna


"Inovation has nothing to do with how many R&D dollars you have. It's not about money. It's about the people you have, how you're led, and how much you get it....It's rare that you see an artist in his 30s or 40s able to really contribute something amazing- Steve Jobs"..."If you born poor, it’not your mistake. But if you die poor, it’s your mistake....I don't know' has become 'I don't know yet....Your most unhappy customers are your greatest source of learning - Bill Gates"