RMMICT@FACEBOOK

Rabu, Januari 06, 2010

Perisian Smartdraw


Smartdraw, sebuah perisian yang dinyatakan sebagai perisian grafik . Ia dibangunkan oleh SmartDraw.com. SmartDraw digunakan untuk membuat graf , carta alir, carta gant, persembahan grafik, merekabentuk perisian dan bermacam lagi. Walaupun perisian ini dinyatakan sebagai perisian grafik perniagaan namun ia juga sangat sesuai untuk pelbagai bidang lain seperti sekolah dan sebagainya.Antara kelebihan lain adalah segala kerja yang dilakukan dalam smartdraw ini boleh dipindahkan ke word,excell dan power point dengan mudah sekali. Ini kerana ia telah menyediakan 'link button' ke aplikasi pejabat tersebut. 

0 comments :

Kata-kata Bermakna


"Inovation has nothing to do with how many R&D dollars you have. It's not about money. It's about the people you have, how you're led, and how much you get it....It's rare that you see an artist in his 30s or 40s able to really contribute something amazing- Steve Jobs"..."If you born poor, it’not your mistake. But if you die poor, it’s your mistake....I don't know' has become 'I don't know yet....Your most unhappy customers are your greatest source of learning - Bill Gates"