RMMICT@FACEBOOK

Rabu, Jun 13, 2012

Lesson Study

Pada masa kini guru-guru sedang didedahkan 'Lesson Study' iaitu satu kaedah dalam meningkatkan proses oleh sekelompok kecil guru dalam mata pelajaran masing-masing. Saya baru sahaja menghadiri kursus 'Lesson Study' ini di Jabatan Pelajaran. Melalui info yang saya perolehi, 'Lesson Study' ini yang berasal daripada negara Jepun ini telah bermula lama seawal 2004 lagi. Hanya baru kini ia didedahkan secara meluas kepada guru-guru di Malaysia. Kaedah ini juga telah lama berkembang di banyak negara. Saya tidak ingin menerangkan secara panjang lebar kerana info mengenainya boleh diperolehi dengan sangat banyak di laman web.Apa yang pasti sudah tentunya ia berkesan kerana jika tidak mengapa ia banyak dipelajari keadah oleh banyak negara di dunia. Apa yang pentingnya adalah apakah guru-guru sedia membuat dan menerima perubahan..Tepuk dada tanya selera...

0 comments :

Kata-kata Bermakna


"Inovation has nothing to do with how many R&D dollars you have. It's not about money. It's about the people you have, how you're led, and how much you get it....It's rare that you see an artist in his 30s or 40s able to really contribute something amazing- Steve Jobs"..."If you born poor, it’not your mistake. But if you die poor, it’s your mistake....I don't know' has become 'I don't know yet....Your most unhappy customers are your greatest source of learning - Bill Gates"