RMMICT@FACEBOOK

Ahad, April 17, 2011

Aplikasi Web Untuk Kolaborasi

Terdapat pelbagai aplikasi web untuk berkolaborasi yang boleh kita gunakan pada hari ini. Penggunaanya mengikut keperluan dan cara mana ia digunakan. Program pengajian jarak jauh terutamanya bagi universiti-universiti tempatan begitu terdedah dengan begitu meluas dalam menggunakan kaedah aplikasi web dalam pengajaran mereka. Seperti mana ggogle wave, google doc, moodle dan sebagainya, Big Blue Button juga menjadi pilihan bagi tujuan kolaborasi antara pensyarah dan pelajar. Pandangan awal saya bagi aplikasi ini adalah ia begitu ringan berbanding google wave. Ketahui lebih lanjut mengenainya di SINI.

0 comments :

Kata-kata Bermakna


"Inovation has nothing to do with how many R&D dollars you have. It's not about money. It's about the people you have, how you're led, and how much you get it....It's rare that you see an artist in his 30s or 40s able to really contribute something amazing- Steve Jobs"..."If you born poor, it’not your mistake. But if you die poor, it’s your mistake....I don't know' has become 'I don't know yet....Your most unhappy customers are your greatest source of learning - Bill Gates"